להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס` 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז-2016

יום שני 14 נובמבר 2016 21:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף
נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יריב לוין
יהודה יהושע גליק
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+