להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעה לסדר-היום בנושא: "התערבות הייעוץ המשפטי ומשטרת ישראל באירועי הקפות השניות ובאירועים תרבותיים יחודיים"

יום רביעי 16 נובמבר 2016 16:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+