להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 28) ( הארכת רישיון לישיבת ביקור), התשע"ז–2016

יום שלישי 15 נובמבר 2016 18:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

דוד אזולאי
דב חנין
איציק שמולי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+