להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 27), התשע"ז-2016

יום שני 07 נובמבר 2016 23:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יצחק וקנין
אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיקי לוי
אוסאמה סעדי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן כבל
אברהם נגוסה
ירון מזוז
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז–2016 *

    תיקון סעיף 5ג1.בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (13) יבוא: "(14) ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955, לגבי השטח המשמש ארכיון ציבורי כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית."
משוב א- א+