אישור החוק - הצעת חוק המשטרה (תיקון מס` 11), התשע"ו-2016

יום רביעי 03 אוגוסט 2016 19:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אברהם נגוסה
ירון מזוז
דוד אמסלם

נגד 20

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דב חנין
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן כבל
איתן ברושי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 995, מיום ט"ז בטבת התשע"ו (28 בדצמבר 2015), עמ' 332.

    תיקון סעיף 102א1.בחוק המשטרה, התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשע"ו, עמ' 1139. , בסעיף 102א, במקום סעיף קטן (ה) יבוא: "(ה)(1) בפרק זה, "קצין מוסמך" – קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה, בתחום המבצעים, הסיור או התנועה, לפי העניין, או ממלא מקומו, שהסמיך לכך ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל. (2) רשימת הקצינים המוסמכים תפורסם באתר האינטרנט של משטרת ישראל."
משוב א- א+