להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 22) (שירותי העברת נפטרים), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 22:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יהודה יהושע גליק

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+