להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס` 8 והוראת שעה), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 22:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רוברט אילטוב
מיקי לוי
יעל גרמן
משה גפני
עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
שולי מועלם-רפאלי
משוב א- א+