קריאה שנייה - הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 45)

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 04:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אברהם נגוסה
ירון מזוז

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 648, מיום כ"ח בסיוון התשע"ו (4 ביולי 2016), עמ' 146.

    ביטול סעיף 21א1.בחוק-יסוד: הכנסת‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ו, עמ' 1086., סעיף 21א – בטל.
משוב א- א+