לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר-היום בנושא: "אפליית יהודים בכניסה להר הבית"

יום רביעי 27 יולי 2016 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 2

יהודה יהושע גליק
אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+