להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הקאדים (תיקון - כשירות מינוי קאדים ובחירתם) , התשע"ו-2016

יום רביעי 27 יולי 2016 15:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אוסאמה סעדי
שלי יחימוביץ
אברהם נגוסה
ירון מזוז

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+