להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזים למיצוי זכויות), התשע"ה-2015

יום רביעי 20 יולי 2016 16:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

יצחק וקנין
דוד אזולאי
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיכאל אורן
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

יעקב פרי
מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
עאידה תומא סלימאן
אוסאמה סעדי
איציק שמולי
יוסי יונה
עמר בר-לב
נורית קורן
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+