להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס` 59) (צמצום תחולת הסדר קצבה ומשכורת מקופה ציבורית), התשע"ו-2016

יום שלישי 12 יולי 2016 21:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

איציק שמולי
אברהם נגוסה
יהודה יהושע גליק
אמיר אוחנה

נגד 0

נמנע 1

דב חנין
משוב א- א+