קריאה שנייה - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 125), התשע"ו-2016

יום שלישי 12 יולי 2016 19:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 39

יהודה יהושע גליק
ירון מזוז
אברהם נגוסה
יצחק כהן
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נאוה בוקר
דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ

נגד 9

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אוסאמה סעדי

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 125), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשע"ו (12 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 642, מיום ט"ו בסיוון התשע"ו (21 ביוני 2016), עמ' 130.

    תיקון סעיף 1091.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 946., בסעיף 109(ב), בסופו יבוא "לעניין זה, "משרת בכוח מזוין" – לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא הגנה לישראל לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986‏ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.".
משוב א- א+