להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "פרסום תכנים המעודדים וקוראים לעשיית מעשה טרור ברשתות החברתיות"

יום רביעי 06 יולי 2016 13:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יהודה יהושע גליק

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+