להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - השעיית עובד שירות), התשע"ו-2016

יום רביעי 06 יולי 2016 12:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיקי לוי
יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

שלי יחימוביץ
מכלוף מיקי זוהר
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+