להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הספורט (תיקון – מניעת תשלום כפל ביטוחים), התשע"ו–2015

יום רביעי 06 יולי 2016 12:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי
יעל גרמן
דב חנין
איציק שמולי
איתן כבל
עמר בר-לב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מכלוף מיקי זוהר
ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+