להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאגר מידע של ניקוד מסוכנות לעניין נהגים מקצועיים), התשע"ו-2016

יום רביעי 29 יוני 2016 15:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 47

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

עליזה לביא
מרב מיכאלי
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
יהודה יהושע גליק

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+