להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס` 7) (החמרת הענישה), התשע"ו-2016

יום שלישי 28 יוני 2016 00:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אברהם נגוסה
מכלוף מיקי זוהר

נגד 14

מיקי לוי

נמנע 0

משוב א- א+