הצעת ועדת הכנסת - המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת

יום רביעי 15 יוני 2016 11:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

דב חנין

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+