להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון היום הבינלאומי ללא עישון"

יום שלישי 14 יוני 2016 18:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+