להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "מחדל הטיפול בתכניות המתאר וחיבורי החשמל במיגזר הדרוזי והערבי"

יום רביעי 08 יוני 2016 18:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

עמר בר-לב
אוסאמה סעדי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+