בחר כנסת

34 הצעות חוק(כנסת 20)

19 הצבעות(כנסת 20)

5 ישיבות ועדה(כנסת 20)

משוב א- א+