בחר כנסת

21 הצעות חוק(כנסת 20)

9 הצבעות(כנסת 20)

5 ישיבות ועדה(כנסת 20)

משוב א- א+