רק משתמשים עם דוא"ל מאומת יכולים להאיר. אנא אמת/י את הדואר אלקטרוני שסיפקת. מצטערים, רק עורכים יכולים למחוק הערות נא לשלוח דואל לעורכי האתר אם צריך למחוק את ההארה

ישיבת מליאה מתאריך 06/03/2017

פרוטוקול

 

דברי הכנסת

י"ט / מושב שלישי / ישיבות רי"ג–רט"ו /

ח'–י' באדר התשע"ז / 6–8 במרס 2017 / 19

חוברת י"ט

ישיבה רי"ג

הישיבה המאתיים-ושלוש-עשרה של הכנסת העשרים

יום שני, ח' באדר התשע"ז (6 במרס 2017)

ירושלים, הכנסת, שעה 16:00

תוכן העניינים

מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 6

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 6

הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת, יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בשל: 9

1. דוח המבקר המעיד על היעדר אסטרטגיה של ממשלת ישראל; 10

2. מסקנות דוח מבקר המדינה על המלחמה האחרונה בעזה; 10

3. לקיחת אחריות של ראש הממשלה על כשלי "צוק איתן" וחוסר המוכנות לתיקון והפקת לקחים; 10

מסקנות דוח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן" 10

איל בן ראובן (המחנה הציוני): 10

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת): 12

עפר שלח (יש עתיד): 20

תמר זנדברג (מרצ): 23

שר התיירות יריב לוין: 26

מרב מיכאלי (המחנה הציוני): 34

חנין זועבי (הרשימה המשותפת): 35

חיים ילין (יש עתיד): 40

בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי): 48

יואב בן צור (ש"ס): 51

מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה): 53

אילן גילאון (מרצ): 56

מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 58

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 58

הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת, יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בשל: 58

1. דוח המבקר המעיד על היעדר אסטרטגיה של ממשלת ישראל; 59

2. מסקנות דוח מבקר המדינה על המלחמה האחרונה בעזה; 59

3. לקיחת אחריות של ראש הממשלה על כשלי "צוק איתן" וחוסר המוכנות לתיקון והפקת לקחים; 59

4. מסקנות דוח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן" 59

השר איוב קרא: 59

הצעת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17) (הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות), התשע"ז–2017 63

קארין אלהרר (יש עתיד): 64

אחמד טיבי (הרשימה המשותפת): 65

נורית קורן (הליכוד): 70

דב חנין (הרשימה המשותפת): 72

אורן אסף חזן (הליכוד): 74

הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 130) (תקופת ההתיישנות וחובת דיווח בעבירות מין שנעברו בקטין על-ידי בןדודו), התשע"ז–2017 84

ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): 85

הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 19), התשע"ז–2016 86

ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): 86

אורן אסף חזן (הליכוד): 87

מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 91

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר: 92

הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ז–2017 92

דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): 93

אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת): 96

עיסאווי פריג' (מרצ): 102

זוהיר בהלול (המחנה הציוני): 106

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): 108

עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת): 114

מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 119

סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר: 120

הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ז–2017 120

נחמן שי (המחנה הציוני): 120

טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת): 122

ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת): 124

אחמד טיבי (הרשימה המשותפת): 126

קסניה סבטלובה (המחנה הציוני): 129

שר הפנים אריה מכלוף דרעי: 131

דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): 135

חילופי גברי בוועדות הכנסת 155

יואב קיש (יו"ר ועדת הכנסת): 156

הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת 156

יואב קיש (יו"ר ועדת הכנסת): 156

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27), התשע"ז–2017 157

דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): 158

זוהיר בהלול (המחנה הציוני): 162

עיסאווי פריג' (מרצ): 166

איימן עודה (הרשימה המשותפת): 178

מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני): 180

סתיו שפיר (המחנה הציוני): 182

שר הפנים אריה מכלוף דרעי: 187

עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת): 193

נחמן שי (המחנה הציוני): 195

דב חנין (הרשימה המשותפת): 196

מיכל בירן (המחנה הציוני): 197

אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת): 198

תמר זנדברג (מרצ): 199

יואל חסון (המחנה הציוני): 201

זהבה גלאון (מרצ): 203

איל בן ראובן (המחנה הציוני): 207

יעל כהן-פארן (המחנה הציוני): 209

קסניה סבטלובה (המחנה הציוני): 211

בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי): 213

דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): 220

רועי פולקמן (כולנו): 236

הודעה אישית של חברת הכנסת סתיו שפיר 237

סתיו שפיר (המחנה הציוני): 238

דוד אמסלם (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): 250

הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת 251

יואב קיש (יו"ר ועדת הכנסת): 251

הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017 252

ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): 252

בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי): 254

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 129), התשע"ז–2017 255

ניסן סלומינסקי (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): 255

מיכל רוזין (מרצ): 257

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז–2017 258

סגן שר האוצר יצחק כהן: 258

אורן אסף חזן (הליכוד): 259

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 49) (זכאות לגמלה למי ששוהה במקלט לנשים מוכות), התשע"ז–2017 262

זהבה גלאון (מרצ): 262

נחמן שי (המחנה הציוני): 265

יהודה גליק (הליכוד): 266

רויטל סויד (המחנה הציוני): 269

עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת): 270

מיקי לוי (יש עתיד): 272

עליזה לביא (יש עתיד): 273

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8) (הוספת הגבלות על סרבני גט במאסר), התשע"ז–2017 275

שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי): 277

יהודה גליק (הליכוד): 283

עליזה לביא (יש עתיד): 286

אלעזר שטרן (יש עתיד): 291

רויטל סויד (המחנה הציוני): 295

אורן אסף חזן (הליכוד): 298

מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

חברי הכנסת, היום ח' באדר תשע"ז, 6 במרס 2017, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת.

הודעה למזכירת הכנסת.

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ:

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת –

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 15), התשע"ז–2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 19) (ראיות חסויות וערעור על החלטות ביניים), התשע"ז–2017; הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62) (חממות טכנולוגיות וחברות הזנק), התשע"ז–2017; הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז–2017.

לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2945/20 וכלה בהצעת חוק פ/3990/20 – הצעת חוק שיפוט בתי-דין דתיים (בוררות), התשע"ז–2017, מאת חבר הכנסת ישראל אייכלר; הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי; הצעת חוק גוש-עציון, התשע"ז–2017, מאת חבר הכנסת יהודה גליק; הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון – מימון המתה מרצון במדינת חוץ), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת מיקי רוזנטל, עפר שלח וקארין אלהרר; הצעת חוק מועצות התלמידים והנוער, התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת יעקב מרגי, יפעת שאשא ביטון, יוליה מלינובסקי, אלעזר שטרן, יוסי יונה, נורית קורן, מאיר כהן, ענת ברקו, מרב מיכאלי, עמיר פרץ וזהבה גלאון; הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – חוברת זכויות), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי; הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – ביטוח הלוואה לדיור במקרה אבטלה), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לגמלאים על תשלומי פנסיה), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קארין אלהרר; הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, בצלאל סמוטריץ, שולי מועלם-רפאלי, ישראל אייכלר, יואב בן צור, יעקב אשר, יגאל גואטה, יהודה גליק, מסעוד גנאים, איתן ברושי, אברהם נגוסה, טלב אבו עראר, יצחק וקנין, עודד פורר, מנחם אליעזר מוזס וקבוצת חברי הכנסת; הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת מיקי רוזנטל ותמר זנדברג; הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – הגדלת מלאי הדירות בדיור הציבורי), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – דיווח על המתת כלבים), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת איציק שמולי, יעל גרמן, יעל כהן-פארן, שרן השכל ודב חנין; הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פיצוי לדוגמה בשל אי-אמת בפרסום), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (מועצות דתיות – בחירות), התשע"ז–2017, מאת חברות הכנסת מרב מיכאלי ומירב בן ארי; הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני שהעומד בראשו מסית נגד שירות ביטחון או שירות לאומי-אזרחי), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת עודד פורר, חמד עמאר, רוברט אילטוב ויוליה מלינובסקי; הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון – עובד עצמאי), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת טלי פלוסקוב, מרב מיכאלי, עאידה תומא סלימאן, איילת נחמיאס ורבין ויפעת שאשא ביטון; הצעת חוק להנצחת מורשת גוש-קטיף וצפון השומרון (תיקון – הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ, מכלוף מיקי זוהר, דוד אמסלם, רועי פולקמן, אורי מקלב, מיכאל מלכיאלי, עודד פורר, דוד ביטן, מרדכי יוגב, יהודה גליק, יצחק וקנין, נאוה בוקר, יגאל גואטה, אברהם נגוסה, ניסן סלומינסקי, שולי מועלם-רפאלי, מירב בן ארי, מנחם אליעזר מוזס ושרן השכל; הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת ענת ברקו, איציק שמולי, רחל עזריה, יעקב מרגי, נורית קורן, מאיר כהן, איל בן ראובן, איתן ברושי, מרדכי יוגב, דוד ביטן, מיקי לוי, אילן גילאון, אברהם נגוסה, יחיאל חיליק בר, מכלוף מיקי זוהר, אמיר אוחנה, טלי פלוסקוב, אכרם חסון, מירב בן ארי ויוסי יונה; הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (ביטול הפקודה), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירות מין במשפחה), התשע"ז–2017, מאת חברות הכנסת מרב מיכאלי ושולי מועלם-רפאלי; הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – תנאי סף להשתתפות במכרז), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין; הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – ביטול הצבת חיילים בשירות חובה ביחידות אחרות של משטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת מיכל רוזין; הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון – חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב; הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון – ביטול היתר לעניין נתיבי איילון), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת נורית קורן, דב חנין, איתן כבל, דוד ביטן, יעל גרמן, חמד עמאר, אכרם חסון ושולי מועלם-רפאלי; הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – מאגר בודקים), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת איציק שמולי, יואב קיש, רוברט אילטוב, עמיר פרץ, מירב בן ארי, משה גפני, יעקב מרגי, ניסן סלומינסקי, דוד ביטן, יוליה מלינובסקי, קארין אלהרר, אילן גילאון, עבדאללה אבו מערוף, נורית קורן, יואב בן צור, אברהם נגוסה, מנחם אליעזר מוזס, יהודה גליק, יצחק וקנין, ישראל אייכלר, מכלוף מיקי זוהר, מיכאל מלכיאלי, אורי מקלב, אבי דיכטר, ענת ברקו, ג'מאל זחאלקה, עודד פורר, טלי פלוסקוב, רויטל סויד, אורלי לוי אבקסיס, יחיאל חיליק בר, יעקב פרי, מאיר כהן, יואל רזבוזוב, תמר זנדברג, מיכל רוזין, אלעזר שטרן, מיקי לוי, עליזה לביא, איל בן ראובן, מיכל בירן, נחמן שי, סתיו שפיר, יעל כהן-פארן, מיקי רוזנטל, עמר בר-לב, יעל גרמן, אוסאמה סעדי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, אחמד טיבי, חנין זועבי, עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, איתן כבל, מרב מיכאלי, איתן ברושי, זהבה גלאון, איימן עודה, זוהיר בהלול, יוסי יונה, קסניה סבטלובה, יצחק הרצוג, אראל מרגלית, יואל חסון, עיסאווי פריג', מסעוד גנאים, יגאל גואטה, יעקב אשר ומנואל טרכטנברג; הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – הקלה בתנאי סף למפעל קטן) (הוראת שעה), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת עודד פורר ויוליה מלינובסקי; הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – כשירות לכהונה של נבחר ציבור, חבר הממשלה או סגן שר), מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות, התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – דיון במעמד צד אחד באלימות נפשית), התשע"ז–2017, מאת חברות הכנסת מרב מיכאלי, מירב בן ארי ושולי מועלם-רפאלי; הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3 והוראת שעה לכנסת ה-20) (תיקון – ביטול הוראת שעה להגבלת גודל הממשלה בכנסת העשרים), מאת חברי הכנסת יאיר לפיד, יעל גרמן, מאיר כהן, יעקב פרי, עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, עליזה לביא, מיקי לוי ואלעזר שטרן; הצעת חוק רשות שדות התעופה (תיקון – התחשבות במחיר הסופי לצרכן בבחירת ספקים), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת אראל מרגלית, יחיאל חיליק בר, איל בן ראובן, תמר זנדברג, אורלי לוי אבקסיס, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה, איציק שמולי ואיילת נחמיאס ורבין; הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – התחשבות במחיר הסופי לצרכן בבחירת מפעיל לחניונים), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת אראל מרגלית, יחיאל חיליק בר, איל בן ראובן, תמר זנדברג, אורלי לוי אבקסיס, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה, איציק שמולי ואיילת נחמיאס ורבין; הצעת חוק העונשין (תיקון – הפצת מידע על נפגעים מזירות אסון), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון – מוות במרשם רופא), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה), מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – ביטול משרת שר בלי תיק), מאת חברי הכנסת יאיר לפיד, יעל גרמן, מאיר כהן, יעקב פרי, עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, עליזה לביא, מיקי לוי ואלעזר שטרן; הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה על רקע מעמד חברתי-כלכלי), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק חג החגים, התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת זוהיר בהלול, יעקב מרגי, איל בן ראובן, יעל כהן-פארן, רויטל סויד, אלעזר שטרן, יהודה גליק, מרב מיכאלי, מאיר כהן, איתן ברושי, חיים ילין, איציק שמולי, טלי פלוסקוב, אלי אלאלוף, יעל גרמן, עיסאווי פריג', אכרם חסון, מירב בן ארי, יפעת שאשא ביטון, איילת נחמיאס ורבין, מיכל בירן, איתן כבל, אורלי לוי אבקסיס, אילן גילאון, קסניה סבטלובה, יוסי יונה, יואל חסון, מיקי לוי, מיכל רוזין, נחמן שי ואראל מרגלית; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סיוע ליוצאים בשאלה), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק פיקוח על בתי-ספר (תיקון – אישור העסקה למי שסיים התמחות בהוראה), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת איתן ברושי, יעקב מרגי, איל בן ראובן, יעקב אשר, יואב בן צור, יצחק וקנין, נאוה בוקר, איציק שמולי, אלעזר שטרן, זוהיר בהלול, יפעת שאשא ביטון, אורן אסף חזן, יהודה גליק, יחיאל חיליק בר, אברהם נגוסה, נורית קורן, מיקי לוי, נחמן שי, איתן כבל, יעל גרמן, ניסן סלומינסקי, מנואל טרכטנברג ואיילת נחמיאס ורבין; הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הארכת תקופת לידה והורות בתשלום), התשע"ז–2017, מאת חברי הכנסת מיכל רוזין, עבדאללה אבו מערוף, איציק שמולי, איל בן ראובן, יעל גרמן ורויטל סויד; הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הארכת תקופת לידה והורות בתשלום), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת מיכל רוזין; הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים במקום העבודה), התשע"ז–2017, מאת חברת הכנסת קסניה סבטלובה; הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – מניעת השתתפות בבחירות של מכחיש שואה), מאת חברת הכנסת ענת ברקו; הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מעבר חצייה בקרבת בית-ספר), התשע"ז–2017 , מאת חברי הכנסת יחיאל חיליק בר, דוד ביטן, יואב קיש, איציק שמולי, מנואל טרכטנברג, זוהיר בהלול, יואל חסון, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, אורלי לוי אבקסיס, רוברט אילטוב, יוליה מלינובסקי, אמיר אוחנה, יהודה גליק, יוסף ג'בארין, עפר שלח, יעקב פרי, מאיר כהן, איתן כבל, יעל גרמן, עודד פורר, מרדכי יוגב, יפעת שאשא ביטון, שרן השכל, אכרם חסון, מיכאל מלכיאלי, מיקי רוזנטל, נחמן שי, איל בן ראובן, יעל כהן-פארן, יגאל גואטה, יעקב אשר, אורי מקלב, טלי פלוסקוב, אלעזר שטרן, עליזה לביא, מיקי לוי, מיכל בירן, ניסן סלומינסקי, רועי פולקמן, ג'מאל זחאלקה, עמר בר-לב, מכלוף מיקי זוהר, ענת ברקו, אברהם נגוסה, נורית קורן, מרב מיכאלי ועמיר פרץ.

עוד הונח היום על שולחן הכנסת – לוח תיקונים מס' 2 להצעת חוק הסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 10), התשע"ז–2017. תודה.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה למזכירת הכנסת.

הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת, יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בשל:

1. דוח המבקר המעיד על היעדר אסטרטגיה של ממשלת ישראל;

2. מסקנות דוח מבקר המדינה על המלחמה האחרונה בעזה;

3. לקיחת אחריות של ראש הממשלה על כשלי "צוק איתן" וחוסר המוכנות לתיקון והפקת לקחים;

מסקנות דוח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן"

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

חברי הכנסת, היום אנחנו מתחילים מהצעות אי-אמון. סדרת ההצעות, כולן עוסקות בנושא של דוח המבקר. הראשונה בהן מטעם המחנה הציוני: דוח המבקר המעיד על היעדר אסטרטגיה של ממשלת ישראל. ינמק את ההצעה חבר הכנסת איל בן ראובן – בבקשה, אדוני. על כל ארבע ההצעות ישיב במשולב השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר יריב לוין. עד עשר דקות לרשות אדוני.

איל בן ראובן (המחנה הציוני):

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, שנתיים וחצי לאחר מבצע "צוק איתן", נמצא המקור לרוב רובם של הכשלים במערכה: מבקר המדינה. הוא וצוותו הם הבעיה. ומי איתר את המקור? לא אחר מאשר "מר ביטחון", ראש הממשלה בנימין נתניהו. כמה מאכזב וכמה עצוב לראות ראש ממשלה, שאמור להוות דוגמא אישית לשרים, לחברי הכנסת, לעם, דוגמה בקבלה וניתוח של כשלים והתוויית דרך לתיקונם. וראש הממשלה עושה את ההיפך - מתקפה על המבקר, ואמירה: אני מגבה את צה״ל ומפקדיו, לעומת המבקר שפוגע בהם. כמה עלוב, כמה חסר טעם וכמה לא ראוי.

כן, חברי לכנסת, ראוי ללמוד מצה״ל, מהרמטכ״ל, לקבל את הדוח, לוודא מה תיקנו ומה ראוי לתיקון. שמענו את דוח צה״ל של האלוף יוסי בכר, נוקב וראוי. ואני אומר כבר כאן, מהיכרותי את החומר, צה״ל למד, עשה, תיקן וראוי בהחלט להערכה על כך.

יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות הכנסת, הטיעון של שנתיים וחצי שקט בעוטף-עזה הוא חשוב, הוא נכון, הוא רק לא מאוד רלוונטי לשאלה אם התכוננו נכון, אם ניהלנו את המערכה נכון, הן בהיבט הצבאי והן בהיבט המדיני.

לצערי, גם ראש הממשלה ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, טוען לכמעט אחת-עשרה שנים של שקט. ומכאן, לכאורה, הכול היה בסדר, ולא כך. גם את מלחמת יום הכיפורים למדתי ולומדים בארצות-הברית כניצחון אדיר ממצב הפתיחה, ותוצאותיה של המלחמה – שלום. האם הכול בה פעל כשורה בדרג המדיני? בדרג הצבאי?

התחקור והבחינה בדיעבד – איכותם בהיותם בדיעבד, והם מאפשרים בחינה ולימוד היכן טעינו ומה ראוי לתיקון למערכה הבאה, וזאת בתנאי שמוכנים ורוצים ללמוד ולתקן. בעיני זו אחת מחובותיה של מנהיגות ראויה. כן, עצוב לראות שוב, ב"צוק איתן", חשיבה אסטרטגית לקויה משולחן הדרג המדיני. אין חשיבה עמוקה על דרך מניעת המערכה, אין התייחסות למצב ההומניטרי בעזה כמרכיב מוביל בדרך לפיצוץ. ובהערת ביניים חשובה: מאוד רלוונטי גם להיום.

ההכוונה האסטרטגית משולחן ראש הממשלה והקבינט איננה מכווינה כראוי את ההתכוננות של הצבא למערכה. אין יעדים בהירים מה רוצים להשיג במערכה, וכשמגיעים לשם עם פרוץ המערכה, בעצם זורקים לסל את התוכניות המבצעיות של צה"ל שהתכוננו להן, שתרגלו והולכים למערכה, למנהרות ההתקפיות, שצה"ל לא מוכן להן, ובנושא זה צה"ל בהחלט לוקה, וצה"ל מציג זאת כנושא ללימוד ותיקון.

ובהקשר הדרג המדיני והקשר עם צה"ל – ביקרנו לאחרונה בתרגיל מטכ"לי. שאלתי בתרגיל: מי הדרג המדיני המתורגל יחד עם צה"ל? והתשובה שקיבלתי: האלוף סמי תורג'מן, מנהל התרגיל. קצין מצוין, אבל הוא איננו דרג מדיני. לא לומדים, לא מתקדמים. חבל.

ומכאן לכמה מילים בנושא הקבינט. ראשית, הקבינט הוא כלי עבודה באחריותו המלאה של ראש הממשלה. לראש הממשלה אחריות מלאה על מה מוצג בו, על דרכי עבודתו ועל תוצאות הדיונים שבו. המל"ל הוא הוא האמצעי להפעלת הקבינט, מסדר-היום ועד לכיבוד בדיון. והתוצאה ב"צוק איתן" רעה. ואי-אפשר לטעות מדוח המבקר בפרק העבה שהוא מקדיש, ובצדק, לכשלי הקבינט. אבל בקבינט הזה היו גם נקודות אור, דוגמת חברת הכנסת ציפי לבני, שמביאה רעיונות מדיניים, שאיננה מדליפה, שמוליכה הסכם ראוי וחשוב מול מועצת הביטחון וארצות-הברית, הסכם שמופל על-ידי ראש הממשלה.

למול זאת, הקבינט הזה "מצטיין" בתככים והדלפות וברוח רעה שאולי מאפשרת לראש הממשלה לומר: קבינט שכזה, אולי אני מעדיף שירחק ממני. אבל אני מזכיר לך, אדוני ראש הממשלה, אלו הם חייליך שלך, אתה בחרת בהם, אתה הפעלת אותם. הם נכשלו וגם אתה. שקול הדבר, חבר הכנסת עמר בר-לב, למפקד יחידה שיטען: מה לעשות, חיילי גרועים.

כן, אדוני ראש הממשלה, כישלון הקבינט, כמו שאר כשלי תהליכי קבלת ההחלטות והכוונת המשימות הצבאיות והמדיניות, נכשלת בהם. וראוי לומר זאת בקול צלול למען האפשרות והסיכוי לתיקון בעתיד.

ניהלתם, ראש הממשלה ושריה, מערכה בת 51 יום, שרק לאחר שפרצה נזכרתם לדון במה רוצים להשיג בה. הפעלתם אש ואוויר עוד ועוד, וגם כשהפעלתם תמרון, היה זה לעומק של תרגיל מחלקה בערך, בעגה הצבאית, ולמרחב מנהרות אליו לא היו הכוחות מוכנים כראוי.

אסטרטגיית הרמטכ"ל הנוכחית, שמדברת באופן ברור על ניצחון והכרעה בזמן הקצר ביותר, הם אלה שמבטאים, אולי יותר מכול, את הכישלון שלכם לפני שנתיים וחצי ואת תיקון הליקויים שמוביל הרמטכ"ל. וזה לא אומר בשום אופן כיבוש שטח לאורך זמן והחלת חוק ההסדרה הבלתי-רצוי על רצועת-עזה. לשם מימוש אסטרטגיה זו נדרשת ממשלה ראויה, ממשלה שמוכנה לקבל אחריות גם על כשלים. את זה, לצערי, אינני מזהה גם לא במשקפת, שחלק פה מכירים, 20 על 120, גדולה ורחבה.

אינני קורא לך, ראש הממשלה, להתפטר לאור הטעויות המקצועיות שלך ב"צוק איתן". מי שעושה, לעתים טועה. אני קורא לאי-אמון בממשלתך ובך, כי לא שמעתי ממך ומרובכם את שהיה ראוי לשמוע ממך, ראש הממשלה. ואני אתחיל דווקא בנקודה אחת חיובית: אני אחראי לשנתיים וחצי שקט יחסי בעוטף עזה – לזכותך. אבל גם אלה: אני אחראי לחוסר מחשבה וכיוון מדיני למניעת המערכה; אני אחראי לאי-הכוונת צה"ל ומערכות הביטחון להכנת תוכניות נכונות ומימושן; אני אחראי לקבינט כושל; אני אחראי למוכנות לקויה במערכה על המנהרות; אני אחראי לשיח הנוראי והדלפות לקראת פרסום הדוח ולאחריו. ועל כך אינכם ראויים לאמון העם.

ועוד משפט אחד כואב ומציק: צר לי, ראש הממשלה, שאין בידך להיות כאן עכשיו אתנו. אתה עסוק בחקירות המשטרה ואי-אפשר שלא לשאול בימים אלה איפה באמת מונח ראשך, בתיקון הליקויים או בהישרדות ושמירה על כיסאך המתנדנד. תודה רבה.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה לחבר הכנסת איל בן ראובן.

אנחנו נעבור להצעת אי-אמון מטעם הרשימה המשותפת, מסקנות דוח מבקר המדינה על המלחמה האחרונה בעזה. מי שינמק את ההצעה הוא חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הפילוסוף הסיני סון טסו, אחד הגדולים והדגולים, שכתב על המלחמה בספרו "אמנות המלחמה", אומר שם מיהו המפקד, המנהיג, אפילו המצביא הדגול והמהולל – זה שלא נכנס למלחמה, זה שהוא לא לוחם בכלל, וכוונתו היא שאין פתרון צבאי לכל סכסוך או לכל בעיה.

אדוני היושב-ראש, כל אלה שקראו את דוח המבקר או שדיברו עליו – רובם עשו את הכשלים, את המחדלים הצבאיים, המנהרות וכו'. יש קטעים חשובים בדוח של המבקר, הם לפי דעתי החשובים, והם הקטעים על העניין המדיני, היעדר ראייה מדיני, היעדר פתרון מדיני ודחיית פתרון כזה. הדוח של המבקר מתייחס לעמדתו של נתניהו, למשל כאשר במועצת הביטחון הזכירו את עניין החלופות על-ידי נציגת המל"ל, המועצה לביטחון לאומי, הוא דחה את זה בכלל, הוא לא רצה לשמוע. זה היה באחד הדיונים על המצב של עזה. אפילו כאשר בא ב-2013 מתאם הפעולות והזכיר את המצב ההומניטרי, הכלכלי-חברתי הקשה מאוד בעזה, שיגרום בסוף לפיצוץ, לא התייחסו לזה בכלל.

אדוני היושב-ראש, אין פתרון צבאי בעזה. אנשים במצור כבר עשר שנים, המצב הכלכלי-חברתי ושל התשתיות ירוד. לפי אחד הדוחות של האו"ם או של ארצות-הברית, עזה מקום שאי-אפשר שבן-אדם יחיה בו. מה אתם רוצים מבני-האדם שם? פתרון צבאי בעזה אין, אולי יתגברו על המנהרות, אולי יתגברו, אני לא יודע על מה, אבל בסוף האנשים יביאו פטנטים חדשים, אולי מהים, אולי מהאוויר. החוכמה היא למנוע את סיבוב הדמים הבא. זו תהיה החוכמה, אדוני היושב-ראש.

בעזה היה הרג, היה הרס. מי שהצביע על זה לפני הפלסטינים זה הדוח של האו"ם על צוק איתן, הוועדה הבינלאומית לחקירת המבצע בעזה. שם נכתב ונאמר – שם הם אומרים שהיקף ההרס והסבל האנושי בעזה היה חסר תקדים, וזה ישפיע על הדורות הבאים. הם גם אמרו שהם מביעים דאגה על השימוש הנרחב שעשתה ישראל בכלי נשק בעלי נזק סביבתי, קטלני, רחב. השימוש בנשק הזה באזורים מאוכלסים ובצפיפות הביא להרג חסר הבחנה. וגם לפי הדוח מאות אזרחים פלסטינים נהרגו בבתיהם, בעיקר נשים וילדים. בתי מגורים נהפכו לערמות אבק ועפר בתוך שניות.

אדוני היושב-ראש, את ההרג הזה, את ההרס הזה, עוללו צה"ל וטייסי צה"ל, וכל הניסיון להציג את צה"ל כאילו הוא ההומניטרי ביותר, האנושי ביותר, בגלל שהוא הזהיר בהתחלה? העובדות בשטח אומרות ההפך. שם הרגו משפחות שלמות – משפחת קוארע, משפחת אל-בטש – כולם חוסלו בבתיהם. ההרוגים – 2,150 או 2,200 פלסטינים, רובם אזרחים, הרבה ילדים ונשים. בתים – כ-17,200 בתים נהרסו, משפחות שלמות, כפי שאמרתי, נמחקו, 10,000 ויותר נותרו בלי בתים. וכל זה למה? אני שואל בסוף, למה? כאשר אתה חושב שרק כאשר אתה משמן את המכונה הצבאית אתה יכול להגיע להכרעה, אתה יכול להגיע לפתרון, אתה טועה, זה רק יביא עוד סיבוב דמים שכולם יסבלו ממנו.

האם לא בא הזמן, באה העת שממשלת ישראל תגיד: רגע, אנחנו רוצים לעשות תפנית, אנחנו רוצים פתרון מדיני, אנחנו רוצים לחסוך חיי אדם ושפיכות דמים, רוצים להסיר את המצור הזה כבר עשר שנים מעל התושבים של עזה, שגורם לעוני ולרעב ולכל האסונות שהזכרתי, שגורם לזה שהאו"ם אומר שבן-אדם לא יכול להיות בעזה? בסוף הוא כל פעם מתפוצץ, והוא יתפוצץ יותר. אבל לא, ראש הממשלה עסוק במשהו אחר, עסוק בלשרוד, ויכוחים פוליטיים בקבינט, מי אמר ככה, מי אמר "לא", ובינתיים סיבוב הדמים הבא בפתח.

אדוני היושב-ראש, הרבה חיילים שהתראיינו דיברו על הזוועות שם ודיברו על ההרג והרצח שם של אזרחים ושל נשים ושל ילדים - -

ענת ברקו (הליכוד):

ומה עם הטילים? ומה עם הטרור?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - אחד מהם, הוא אמר - - -

ענת ברקו (הליכוד):

מה עם הטרור?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - - המפקד אמר לנו: כל מה שאתם רואים - -

ענת ברקו (הליכוד):

מה עם הטרור מעזה של ה"חמאס"? מה עם הטרור?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - בשכונות שאתם נמצאים בהן, כל מה שאתה רואה בטווח - - -

ענת ברקו (הליכוד):

למה אתה מתעלם מהטרור?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - - בטווח – אני אומר שהוא אמר: בטווח בין אפס ל-200 מטר, הוא מת במקום, בלי אישורים. כך אומר אחד המפקדים.

ענת ברקו (הליכוד):

ולירות טילים יש אישורים?

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

חברת הכנסת ברקו.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

זה עדויות, עדויות רבות על זקנים, על נשים, שהרגו אותם סתם - -

ענת ברקו (הליכוד):

- - - זה לא נכון.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - כי הוא נרגז, בגלל שאחד מהחברים שלו נהרג במבצע - -

ענת ברקו (הליכוד):

לא, כי ה"חמאס" מתחבאים מאחורי ילדים.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - אז הוא הורג בלי הבחנה. נחסל בלי הבחנה. ובסוף אומרים: הצבא, צה"ל, הוא הצבא הכי הומניטרי ואינו רוצח ואינו עושה מעשי טבח.

ענת ברקו (הליכוד):

בטח שהוא לא.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

צריך להודות שצה"ל רצח, שטייסיו הרגו ילדים ומשפחות בבתיהם - -

ענת ברקו (הליכוד):

שלא תעז להגיד את זה.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - ובינתיים ראש הממשלה, במה עסוק? הוא עסוק בכבישים ובדרכים, בכפרים ובערים הערביות - -

ענת ברקו (הליכוד):

ואיפה ה"חמאס" שלך? איפה הוא? למה אתה לא אומר שום דבר על זה?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - בינתיים הוא עסוק כי הוא ראה בווייז שאחד הראה שהשם של יאסר ערפאת בכפר ג'ת.

ענת ברקו (הליכוד):

מעולה. צריך למחוק את יאסר ערפאת - - -

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

פתאום יאסר ערפאת, שבנימין נתניהו לחץ את ידו והיה אתו בפגישות, בישיבות, היה פרטנר לשלום יאסר ערפאת - -

ענת ברקו (הליכוד):

אבל הוא היה רוצח.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

יאסר ערפאת קיבל פרס נובל לשלום, יאסר ערפאת היה זה שהיא הכירה – הכירו במדינת ישראל בשנת 1988 - - -

ענת ברקו (הליכוד):

תגיד, כמדינה יהודית הוא הכיר?

ענת ברקו (הליכוד):

- - ופתח במשא-ומתן שבסוף היה הסכם אוסלו. יאסר ערפאת פתאום עכשיו – ראש הממשלה מתעסק ומתעניין, מפני שהוא לא רוצה שתראו כביש או דרך על שמו של יאסר ערפאת. השם הזה כבר שבע שנים או שמונה שנים, הבנתי, בג'ת – עכשיו התעוררתם? עכשיו התעורר ראש הממשלה?

עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת):

בתקופה של ועדה קרואה.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

אפילו בתקופה של הוועדה הקרואה, כאשר היה איחוד בין באקה ובין ג'ת. יאסר ערפאת הוא דמות פלסטינית בהיסטוריה של העם הפלסטיני - - -

ענת ברקו (הליכוד):

אבל הוא היה רוצח וטרוריסט.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

יש הרבה רוצחים שלכם שיש כבישים על השמות שלהם - -

ענת ברקו (הליכוד):

רוצח. רוצח.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - והם רוצחים, ועשו מעשי טבח ב-1948.

ענת ברקו (הליכוד):

מה עם הטילים והמנהרות? למה אתה לא מדבר על זה?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

יאסר ערפאת הוא אחד - -

ענת ברקו (הליכוד):

למה אתה לא מדבר על הטילים והמנהרות של החמאס?

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - מהדגולים של העם הפלסטיני, ואת התערבות ראש הממשלה בכבישים – הכנסת האף שלו - -

ענת ברקו (הליכוד):

זה במדינת ישראל.

מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת):

- - בכבישים שלנו, בדרכים, היא מעשה בזוי.

ענת ברקו (הליכוד):

זאת מדינת ישראל. - - - מדינת ישראל.

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

- - -

ענת ברקו (הליכוד):

זאת מדינת ישראל - - -

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

- - -

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים.

ענת ברקו (הליכוד):

- - - לא היה כאן רחוב על-שם יאסר ערפאת; גם לא על-שם חאג' אמין אל חוסייני.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

חברת הכנסת ענת ברקו, אני מאוד שמח שיש נציגה לקואליציה בדיון הזה - -

ענת ברקו (הליכוד):

אני צריכה להגיב - -

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

- - אבל זה לא אומר שצריך להפריע כל הזמן.

ענת ברקו (הליכוד):

- - אני צריכה להגן על המדינה הזאת, לא? יושבים כאן ושותקים.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

נכון שזה מחייב להיות הנציגה היחידה של הקואליציה במליאה - -

ענת ברקו (הליכוד):

- - - אדוני היושב-ראש.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

- - אבל לא צריך להפריע כל הזמן.

ענת ברקו (הליכוד):

מה אפשר לעשות.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

בבקשה, חבר הכנסת עפר שלח יציג לנו הצעת אי-אמון מטעם יש עתיד: אי-לקיחת אחריות של ראש הממשלה על כשלי "צוק איתן" וחוסר המוכנות לתיקון והפקת לקחים. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשות אדוני.

עפר שלח (יש עתיד):

תודה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שלושה ימים רעשה הארץ על דוח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן". שלושה ימים תמימים, חבר הכנסת ילין. חברי קבינט לשעבר תקפו זה את זה, ורוקנו את החץ האחרון באשפת ההדלפות ששמרו יותר משנתיים ליום הפקודה הזה. ראש המשלה תקף את המבקר, כי מה יעשה ראש ממשלה שנחשף בקלונו אם לא יהרוג את השליח. הפרשנים פירשנו, הפוליטיקאים המציאו תירוצים, הציבור הביט במחזה בגועל ובחרדה. ואחרי שלושה ימים, קול דממה דקה.

במערכות קודמות, השר לוין, כמו שאתה יודע היטב, יצא הציבור להפגין בהמוניו על אוזלת היד של הקברניטים. לא הפעם. 51 ימים של לחימה, 74 הרוגים, חיילים ואזרחים. אויב שיצא בתחושת הישג, וממשיך להתחמש לנגד עינינו ולחפור את מנהרות המחר, בעוד אנו עוסקים במנהרות האתמול. על כל אלה כיכר העיר איננה מתמלאת מפגינים. התקשורת עברה לדון בהקלטה התורנית של פליטת הפה התורנית של חבר הכנסת התורן. על שכחה כזאת, על ייאוש כזה, אמר המלט של שייקספיר, בדברו על אביו שנרצח, "מת לפני חודשיים, ועדיין לא נשכח?" ורק המשפחות השכולות, הן מסתכלות עלינו בבעתה ובזעם, בתסכול שאין לו מוצא.

דוח המבקר, השר לוין, לא גילה דבר למי שעוסק בכך. כבר שנתיים וחצי שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שראש ממשלה, שהגדיר את המנהרות כאיום אסטרטגי, לא דן ולא החליט מה ייעשה בעזה, לנוכח עימות בלתי נמנע שמפניו הוזהר פעם אחר פעם; אנחנו יודעים שראש הממשלה, האחראי העליון, לא הורה לצה"ל להציג לו תוכנית לטיפול במנהרות ולא וידא שהצבא ולוחמיו מוכנים למשימתם קודם ששלח אותם אליה, ללא תוכנית, ללא מודיעין, ללא אמצעי לחימה, ללא תורת לחימה, ללא יחידות שהוכשרו למשימתן.

אנחנו יודעים שאותו ראש ממשלה איננו עושה דבר לנוכח ודאותה של המלחמה הבאה בעזה. דוח האו"ם קובע שהרצועה תהיה בתוך שנתיים וחצי מקום שאינו ראוי לחיות בו. לא צריך מודיעין, לא צריך התרעות כדי לדעת, שבצר לו יפנה "חמאס" את טיליו ומנהרותיו נגדנו. אבל כמו לפני שלוש שנים, למרות האזהרות המפורשות, ראש הממשלה איננו עושה דבר. כי ראש הממשלה הזה איננו עושה. ראש הממשלה הזה איננו מנחה, איננו מוודא, איננו מבטיח שכל האופציות מוצו, איננו לוקח אחריות. ראש הממשלה הזה הוא רק דבר אחד, הוא ראש הממשלה. האחריות הנגזרת מהתפקיד, המעשה המתחייב ממנו, כל אלה זרים לו לחלוטין. תואר יש לו, אבל הדר ואחריות - מה לו ולהם.

זאת הסיבה שכיכר העיר ריקה. לא כי אין זעם, לא כי אין מחאה. כי אחרי שבע שנות נתניהו, תפס את מקומם הייאוש. ציבור שמרגיש שממילא איש לא מקשיב, ציבור כזה איננו יוצא להפגין, ציבור שמרגיש שהבכירים ביותר מועלים בתפקידם ואפילו לא מתביישים, ציבור כזה איננו יוצא להפגין. הוא מסתגר בגלות פנימית שאת מחירה הכבד נשלם כולנו, כי ציבור שאינו מאמין ופוליטיקה שאיננה מעוניינת בדבר פרט לעצמה, הם מתכון לאסון.

דוח המבקר פורס בפנינו תמונה מבהילה, מדויקת בפרטיה, של התנערות מאחריות. נתניהו דיבר כבר ב־2013 על המנהרות כעל איום אסטרטגי, אבל מבחינתו בזה נגמר העניין. הוא לא קיים שום דיון מה אנחנו רוצים בעזה ומה חלקו של הצבא בהישג. כתוצאה מכך, אומר המבקר, ואני מצטט: "הדרג הצבאי נאלץ להתוות בעצמו את היעדים האסטרטגיים, כדי לתכנן לאורם את הפעילות הצבאית". בעולמו הריק של בנימין נתניהו, הדרג המדיני לא מקבל החלטות ונותן הנחיות. הדרג המדיני הוא מעין מגדיר צמחים לאומי כזה, שאומר על המנהרות "הי, תראו, איום אסטרטגי", ואחר כך לא עושה כלום.

ראש הממשלה עיקר וסירס את הקבינט, שהוא על-פי חוק והחלטת ממשלה, הגוף העליון המופקד על הצבא. עמודים על גבי עמודים המבקר מקדיש להסתרה המכוונת הזאת, לדיונים העקרים, לפוליטיזציה של קבלת ההחלטות בקודש הקודשים של ביטחון המדינה וחיי האדם. המבקר מספר לנו, ואני מצטט: "פסילתן על הסף של חלופות בתחום המדיני בלי שאלה הוצגו לקבינט, מנעה מחברי הקבינט לשקול חלופות אלה ולדון בסיכוייהן וסיכוניהן". לא מדינאות, לא הגנה, לא הכנה למלחמה. דבר מכל אלה לא עשה בנימין נתניהו בחמש השנים שבהן היה ראש הממשלה, ונגד עיניו נבנתה מלחמה ידועה מראש, שבגלל מחדליו סופה הוא שכול וכישלון.

הוא לא פעל גם בתחומים שהם באחריותו הישירה. קחו לדוגמה את המודיעין. ראש הממשלה הוא האחראי לקביעת סדרי העדיפויות של קהילת המודיעין, מה שנקרא – מי כמוך יודע, ידידי יעקב פרי – הצי"ח הלאומי, ציון ידיעות חשובות, אבל הוא לא מיקם את האיום האסטרטגי הזה בצי"ח, לא דאג שהוא יזכה לתשומת הלב הראויה. בלשונו היבשה קובע המבקר, שהמנהרות, האיום האסטרטגי של ראש הממשלה, אני מצטט: "לא שולבו בצי"ח הלאומי לשנת 2014 כנושא העומד בפני עצמו, אף לא בעדיפות הנמוכה ביותר".

אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, 68 קצינים וחיילים נהרגו ב"צוק איתן". לא פחות משמונה מהם, חברי חיים ילין, כמו שאתה יודע, היו בניהם של חברי או חבריו לנשק של בני מחטיבת הצנחנים. בשנתיים וחצי האחרונות אני חי עם משפחותיהם, עוסק במפעלי ההנצחה שלהם, נמצא עם הוריהם בימי השמחה המעטים ובאבל המתמיד.

מה הם צריכים לחשוב כשהם קוראים בדוח המבקר? שראש הממשלה שלא עשה דבר כדי להכין את המדינה ואת הצבא למלחמה, שלח את בניהם אל מול הסכנה, ואני מצטט: "בשטח לחימה רווי מנהרות ללא הכנה יסודית, ובלי שפותח או סופק להם האמל"ח – אמצעי הלחימה – הנדרשים, וזאת, אף על-פי שאיום המנהרות הוגדר כבר לפני שנים כאיום בעל משמעויות אסטרטגיות?" מה אמורים להרגיש הורי החיילים של היום, שיודעים שדבר לא תוקן בעבודת הקבינט, בתפיסת האחריות של ראש הממשלה, באיכות קבלת ההחלטות בישראל? אפילו בתולדותיו של ראש הממשלה הזה לא הייתה מעילה כזאת באמון. אפילו בדברי הימים של שלטונו, המלאים בהיסוס, חוסר החלטה, אי כיבוד של החוק, סירוס של גופי מטה וקבלת החלטות, לא הונחה בפנינו התוצאה המדממת באופן כה בהיר ואכזרי.

בנאומו בכנסת אחרי דוח וינוגרד אמר ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, ואני מצטט: "כשמערכת כלשהי נכשלת כשל עמוק שהתוצאות שלו כל כך עמוקות, ראשי המערכת שכשלו חייבים להתחלף. זה קרה אחרי כישלונות גדולים אחרים בתולדות המדינה וזה קרה במלחמה הזאת בצמרת הדרג הצבאי. היחיד שאצלו זה לא קרה ולא קורה, הוא דווקא זה שנושא באחריות העליונה לכישלון – ראש הממשלה, שרוקן מתוכן את המושג אחריות. אחריות זה לא לדבר על אחריות, אלא לעשות מעשה". והוסיף נתניהו אז: "ראש הממשלה, אחרי שקוראים את הדברים החמורים האלה – נשאלת קודם כול השאלה: מה עשית שם? מה עשית שם? לא קבעת אסטרטגיה, לא התווית מדיניות, לא נתת קו מנחה, אז מה עשית שם? איך הייתה יכולה להיות הכרעה אם אתה, שאחראי על המערכה, כלל לא ידעת מה אתה עושה? זה מה שקורה", הוא מסכם, "כשלראש ממשלה אין שיקול דעת, ואין לו ראייה אסטרטגית, כשהכול רדוד, חסר עומק ותועלתני, ומשתנה חדשים לבקרים לפי הצרכים הפוליטיים". סוף ציטוט.

כמו תמיד אצלו, גם בעניין הזה, ביבי מדבר יפה, מגדיר היטב, ולא עושה דבר. הדבר ההגון היחיד שיכולה הכנסת הזו לעשות מול האטימות הזו, מול הידיעה שדבר לא תוקן, מול הייאוש שבכיכר העיר הריקה, הוא להביע אי-אמון בראש הממשלה הזה, בממשלה הזו. הוטלה עליכם החובה להכין את ישראל ואת צה"ל למערכה. מעלתם בחובתכם, כשלתם והכשלתם. את המחיר הנורא שילמו אחרים. עכשיו הגיע זמנכם לעשות את הדבר ההגון, וללכת הביתה.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה לחבר הכנסת עפר שלח.

מסקנות דוח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן" – הצעת אי-אמון מטעם מרצ. תנמק את ההצעה חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, גברתי.

תמר זנדברג (מרצ):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בדוח מבקר המדינה כתוב שיומיים אחרי תחילת מלחמת "צוק איתן" אמר שר הביטחון דאז בוגי יעלון, שאם ישראל הייתה נותנת מענה הומניטרי למצוקה בעזה, ייתכן שניתן היה למנוע את המלחמה. מילים מדהימות, מילים שצורבות את העור – ייתכן שניתן היה למנוע.

חברות וחברים, חברי הממשלה, אדוני השר, אם יש לכם עבודה אחת – אחת – לפני הכול, זה למנוע: למנוע מלחמה, למנוע מוות, למנוע הרג מיותר. אתה יודע, כשהייתי ילדה, גדלתי, כמו כולנו, על האתוס שישראל יוצאת רק למלחמת אין ברירה, שישראל הולכת להילחם במלחמה שהפסד בה משמעותו כליה, משמעותו חוסר הישרדות, השמדה של מדינת ישראל. נולדתי בשנות ה-70. מאז גדלנו והתחזקנו, ודווקא מאז אנחנו יוצאים שוב ושוב למלחמות מיותרות, למלחמות ברירה שניתן למנוע, למלחמות מיותרות שגובות חיים של אלפים ומשאירות אחריהן הרס, חורבן, ייאוש. מלחמות שלא מקדמות אותנו בשום דבר לפתרון, אלא רק להיפך, רק מעמיקות ומנציחות את הייאוש, את הסכסוך וגם את הכיבוש.

48 ימים אחרי שאמר בוגי יעלון שניתן היה למנוע, 48 ימים נוספים נמשכה מלחמת "צוק איתן", הארוכה ביותר בתולדות צה"ל, שהובילה למספר הרוגים משמעותי: 73 הרוגים ישראלים, מתוכם 68 חיילים. למעלה מ-2,200 פצועים, מתוכם למעלה מ-870 אזרחים. שלחנו חיילים למות בנגמ"שים עתיקים ובאפודים מחוררים, שכל כדור מפלח אותם, בזמן שראש הממשלה פעל לרכוש במיליארדים צוללות שלא צריך אותן. יש לי שאלה: אולי במבצע הבא נשלח את החיילים להיכנס לרחובות עזה בצוללות? אולי זה מה שיגן עליהם.

ובעזה, אדוני השר, אבדות גבוהות פי-כמה: למעלה מ-2,200 הרוגים; למעלה מ-11,000 פצועים; לפחות, המספרים הנמוכים ביותר, מדברים על למעלה מ-760 חפים מפשע ולמעלה מ-360 ילדים פחות מבני 15; כחצי מיליון עזתים שנותרו פליטים. שר הביטחון דיבר על מצוקה הומניטרית בעזה לפני "צוק איתן", אבל היום אפשר לדבר על אסון הומניטרי: המים מזוהמים, לא ראויים לשתייה, צריכה יומית שעומדת על 85 ליטר מים לאדם, שזה פחות מהמינימום הנדרש של 100 ליטר לפי הגדרת ארגון הבריאות העולמי; החשמל נמצא בין ארבע ל-12 שעות ביום. עזה נצורה וחנוקה, ומיעוט קטן משני מיליון תושביה יכולים לצאת ממנה, והמספר הזה רק הולך ויורד.

בשבוע שעבר התפרסם דוח המבקר על "צוק איתן". העיתונים, אולפני הטלוויזיה – אלפי מילים על מנהרות, על קרב הגנרלים, ומי היה הראשון לזהות. מנהרות, כמובן, יש גם היום. הן לא הלכו לשום מקום ולא ילכו, כל עוד אנחנו נמצאים בסכסוך, וסכסוך אלים, כל עוד יש מצור, כל עוד עזה היא חלק ממערך השליטה הישראלי הצבאי על העם הפלסטיני, שגם הוא לא הולך לשום מקום. וחוסר היכולת, או יותר נכון חוסר הנכונות שלנו, מדינת ישראל, להסדיר את חיינו זה בצד זה, עם בצד עם, בהסכם, לא בשליטה צבאית, לא ביחסי כוח אלימים, זה האיום המרכזי אם לא היחידי עלינו. אתם רוצים מלחמת אין ברירה? זאת מלחמת האין-ברירה: הצורך להגיע להסדר, לשלום – כן, שלום, הסכם שלום.

מבקר המדינה, אדוני השר, הקדיש כמה הערות ביניים לעובדה המדהימה שלא נבחנה שום חלופה מדינית למניעת המלחמה. שום דיון בקבינט, שאותו מנעו באופן מכוון ראש הממשלה ושר הביטחון. אבל אני רוצה להצביע על שני דברים מדהימים אפילו יותר, שלא צוינו בדוח בכלל, לא הוזכרו בו אפילו. הדבר הראשון הוא איך התדרדרנו למלחמת "צוק איתן"? איך צה"ל יצא למבצע "שובו אחים" בגדה המערבית, שכלל גיוס מילואים, פשיטות ומעצרים, למרות שכבר היה ידוע ששלושת הנערים – גיל-עד שאער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח – נחטפו ונרצחו זמן קצר לאחר מכן. אני מזכירה לכם שזה התגלה לציבור – שיחת הטלפון עם המוקד זכורה לנו, רעשי היריות זכורים לנו, אבל העובדה הזו הוסתרה מהציבור שבועות ארוכים, שבועות שבהם צה"ל יצא למה שאין אלא לראות כמסע נקמה בפלסטינים באופן כללי, וספציפית ב"חמאס". האם הייתה הערכה מודיעינית ש"חמאס" יגיב בירי טילים מהרצועה כתוצאה מהמבצע הזה בגדה? האם היה על זה דיון בקבינט? האם הקשר הזה הוסבר לציבור?

והדבר השני, אולי מדהים, חסר אחריות ופושע אפילו יותר: שנתיים וחצי חלפו מאז "צוק איתן", וגם בזמן הזה לא הושקעה כאן בישראל ולו דקה אחת במחשבה אמיתית על מניעת העימות הבא. אפס מחשבה, אפס דיונים בקבינט, אפס יוזמה מדינית, ואפס היענות לקריאות שעולות אפילו כאן מהשרים, מהשר ליברמן ומהשר אורי אריאל, על הצורך בפיתוח כלכלי, בהקמת נמל, במניעה או לפחות טיפול כלשהו באסון ההומניטרי בעזה, שהתריעו עליו לפני "צוק איתן" והיום הוא חמור בהרבה.

עכשיו, בזמן מבצע "צוק איתן" העלינו את השאלות האלה. אני זוכרת את זה, אני זוכרת את הדיונים האין-סופיים באולפנים. העלינו את הדיונים האלה, ונשאלנו שאלה אחת: מה היית עושה עכשיו? זה לא הזמן לשאול שאלות כאלה, אמרו לנו. זה לא הזמן ללכת אחורה וגם לא הזמן ללכת קדימה.

אבל מאז הסתיימה המלחמה, נגמר המבצע, וגם היום את אף אחד זה לא מעניין לשאול את השאלות האלה: מה היה צריך לעשות כדי למנוע? וחשוב מזה, מה אפשר לעשות היום כדי להימנע מהעימות הבא שנמצא מעבר לפינה? אולי עוד שנתיים, אולי עוד שנה, אולי בקיץ הזה. ומסבירים לנו שזה בלתי נמנע, שהטילים נופלים מהשמים, ושגם בעימות הבא יהיו מנהרות ויהיו טילים. אבל למה מתרחשים העימותים האלה, וחשוב יותר, איך אפשר למנוע אותם – איבדנו כל יכולת להבין.

בזמן "צוק איתן", בזמן שניסינו לשאול את השאלות האלה, נתקלנו בגל הסתה וסתימת פיות חסר תקדים. אמרו לנו שמה שאנחנו אומרים לא לגיטימי, שאנחנו בוגדים, הפייסבוק שלנו התפוצץ ממסרי שנאה והסתה וסמ"סים מלאי קללות. אלה היו ימים שהשנאה כילתה לא רק בפלסטינים, לא רק בערבים, אלא בכל מי שהעז לפקפק באיוולת שהיום התגלתה. כל מי שהעז לשאול כל שאלה או להעביר כל ביקורת על מצעד איוולת שהיה אפשר למנוע אותו, ושאם לא נעשה שום דבר עומד לחזור על עצמו גם בעתיד.

ואת המחיר שכולנו משלמים אפשר לשאול את ילדי עוטף-עזה: ילדי מועצה אזורית אשכול שעדיין מרטיבים במיטה, שעדיין נרעדים מכל טריקת דלת; את 40% מתושבי העוטף, שסובלים מפוסט-טראומה, ואת אלפי הילדים במועצה האזורית אשכול שנמצאים עד היום בטיפול נפשי. אפשר לשאול את ילדי עזה – נצורים, פליטים, ללא מים וללא חשמל – אפשר לשאול אותם: האם הם חושבים שהם הולכים לגדול לעולם שבו אנחנו – המנהיגים שלהם יקדישו כל דקה למה שהם אמורים לעשות, בלמנוע מלחמה, ולא להתכונן לעימות הבא שהוא בלתי נמנע?

לכל הילדים האלה צריך להגיד את האמת: אי-אפשר יהיה לפתור באמצעים צבאיים את המציאות הזו. אומרים לכם את זה כבר כולם – ראשי השב"כ, אנשי צבא בכירים שאתם מאשימים בשמאלנות – אומרים לכם את זה. היה אפשר לצפות שעד עכשיו כבר נפנים את זה: יש מגבלות לכוח, אי-אפשר לפתור כל דבר במלחמה.

וזה פשוט מטריף את הדעת, חוסר האונים שבו הממשלה הזו יושבת וממתינה לסיבוב הבא; סיבוב שגם הוא ישאיר אחריו הרוגים, פצועים, משפחות מרוסקות, ילדים בפוסט-טראומה ונזק אדיר. כל עוד עזה תישאר כלא ענק, לא נוכל להתקדם משם לשום מקום ולהציע לכל הילדים האלה מציאות טובה יותר וימים טובים יותר. אנחנו פשוט מסרבים לקבל את הנחת המוצא שלכם שאין שום דרך אחרת, שלא יכול היה ולא יכול יהיה להיות פה אחרת. זה לא נכון. יש לממשלת ישראל אחריות אחת, ובאמת אחת בלבד – להוביל אותנו, לחלץ אותנו מהמציאות הזו למציאות טובה יותר. זה אפשרי, זה בהישג יד. הדבר היחיד שמונע את זה, זה חוסר הרצון שלכם שהוא כל-כולו פוליטי. אז במקום לפחד מהטוקבקיסטים ומאלה שזועקים "בוגדים", תתחילו לעשות משהו כי החיים של אלפי ועשרות-אלפי ילדים בידיים שלכם. תודה.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג.

שמענו את כל המנמקים, ואני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר יריב לוין, להשיב מטעם הממשלה על הצעות האי-אמון. לאחר מכן יתקיים דיון.

שר התיירות יריב לוין:

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת. אני לא יכול להימנע מלומר שהנושא הוא נושא כל כך כבד וכל כך חשוב, ואני אפילו אגיד יותר מזה: זה ברור לגמרי שבכל אירוע, בטח ובטח אירוע בסדר גודל כזה, יש מקום להפקת לקחים ולהסקת מסקנות ולדיוני עומק ולשיפור, וגם להודות שלא הכול טוב, וגם להודות שחלק מהדברים היו אפילו מצוינים, גם את זה אפשר לפעמים, ונדמה לי שהאולם הריק הזה, הססמאות ששמענו פה כל הזמן, הדיון שהוא כמעט כולו לגופו של אדם ולא לגופו של עניין – כל אלה לצערי הרב בהמשך ישיר לדברים שגם נכתבו בחלקם באותו דוח של המבקר ולתגובות שהיו בעקבותיהם. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שקשה להימנע מהמסקנה שלא כך אנחנו נצליח להגיע לתובנות שיש בהן ממש ושתהיה בהן איזושהי תרומה למערכה הבאה, וחבל.

אם אני אאסוף את כל הדברים שנאמרו כאן – הלוא כשיסתכלו ממרחק השנים על הדיון שהתקיים כאן, אני לא מאמין שמישהו יוכל לתת לעצמו איזשהו הסבר איך יכול להיות שבזה באמת עסקו בדיון של היום. למשל, עלה כאן חבר הכנסת מסעוד גנאים, והוא מבשר לאומה, אין לו איזה מילה לומר, אולי לקרוא לאנשי ה"חמאס" בעזה להימנע מלהמיט על אנשיהם שלהם את אותו אסון שהמיטו במבצע "צוק איתן". אין לו אפילו בדל של מחשבה להביע איזושהי הזדהות עם חיילי צה"ל שהגנו עליו ועל ביתו מפני הפורענויות האלה. הוא רק יודע לומר לנו שערפאת היה אחד הגדולים מהעם הפלסטיני. אני מוכרח לומר שאם הדבר הזה היה נאמר מספסלי הימין אז הייתי מבין, אדוני היושב-ראש את הטענות או את הכעס שהיה בא מספסלי מי שמתיימרים לייצג את הציבור הערבי במדינת ישראל, שבוודאי לא רוצים שדווקא דמותו של ערפאת, טרוריסט מהסוג הזה – זה אחד הדגולים שידעו להוציא מקרבם? זה מה שאתם חושבים על עצמכם? לא ייאמן ממש. אני מוכרח לומר שאנחנו דווקא גאים יותר באנשים כמו אלברט איינשטיין מאשר בטרוריסטים כמו ערפאת ואנחנו דווקא רואים בהם מהדגולים שיצאו מבני עמנו. נדמה לי שזה מבהיר ומסביר את כל ההבדל בינינו לביניכם בתמצית קצרה מאוד.

עמד כאן גם חברי חבר הכנסת עפר שלח. אנחנו היינו שותפים בעבודה שלנו בוועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון, תוך כדי התהליך הזה ותוך כדי אירועי "צוק איתן". נדמה לי ששנינו יודעים שלפחות ראש הממשלה היה תמיד נכון לשמוע ותמיד שקל כל דבר, ונפגש אתנו פעמים אין-ספור, והאריך את הפגישות, שאל וחקר וביקש לדעת. נדמה לי שגם כולנו יודעים שבקבינט אז היו כשלים ובעיות קשות מאוד של דליפות, של עבודה בלתי מקצועית, מוטה פוליטית, של חלק מהשרים שישבו שם. חבר הכנסת שלח, אתה יודע. לא אתה ולא אני היינו חברים בקבינט, אבל יושב-ראש מפלגתך, שמתיימר להיות ראש ממשלה, הוא היה?

עפר שלח (יש עתיד):

באותו קבינט - - -

שר התיירות יריב לוין:

אני לא ראיתי – חבר הכנסת שלח, הרי אתה ואני יודעים שאנחנו לפחות, על חלק מהדברים שנטען שהוסתרו שאלנו וגם נענינו, ולא ניכנס לפרטים שלהם, כמובן, אבל שאלנו ונענינו רק מסיבה אחת – כי התעמקנו בחומר וידענו לשאול. אני חושב שאי-אפשר, וצריך בעניין הזה להיות כנים וישרים עם עצמנו, לבוא ולהגיד: הסתירו ממני. אפשר לומר: שאלתי ולא קיבלתי תשובה מלאה ואמיתית, אבל זה לא נאמר, כי אפילו לא נשאלו השאלות, כי אנשים לא היו, ונדמה לי שהמבקר גם את זה אומר, אגב, אם כבר רוצים להתייחס לכל הדברים שהוא כותב.

עפר שלח (יש עתיד):

- - - ראש הממשלה - - - הקבינט - - -

שר התיירות יריב לוין:

ונדמה לי, חבר הכנסת שלח, שההתנהלות שהייתה שם מצד חברי הקבינט גם הם, הייתה בעייתית מאוד.

יותר מזה, אני אגיד. יושב לצדך חברנו, חבר הכנסת פרי, השר לשעבר, ששוב, אני מניח שפערי ההשקפות בינינו הם פערים גדולים, אבל אני מוכרח לומר שכשאני צריך עצה מאדם שמבין בביטחון אני לא מתבייש לשאול את חבר הכנסת פרי. יש מה ללמוד ממנו ויש מה להעריך את ניסיונו, ואני גם חושב – את אחריותו, והוא, בזמן אמת, תוך כדי האירועים וגם מייד לאחריהם אמר באופן פומבי, לא בחדרי-חדרים, בהגינות רבה, שהיה כאן ניהול מקצועי, שהשאלות נשאלו, שדברים נעשו, והנה, אני אומר: גם חבר הכנסת פרי כמו כל אחד מאתנו, לו נמצא שם – אולי לא שאל את כל השאלות ולא ראה את כל הדברים כי כאלה הם בני-האדם, הם לא מושלמים. אבל לבוא ולצייר תמונה כאילו היה איזה מין ראש ממשלה שפעל באופן חסר כל אחריות וכל היום היה רק עסוק בהסתרות, וחברי קבינט שהם כולם היו רק שקדנים ושולטים בחומר, ושאלו את השאלות והרעיפו מהידע שלהם על הדיונים שראש הממשלה עיקר בכוונת מכוון – נו, באמת. הרי אנחנו יודעים, לפחות אנחנו, שלושתנו, יודעים טוב מאוד עד כמה זה לא נכון.

לכן אני באמת חושב שהיו דברים ויש דברים לתקן, והיו גם דברים טובים ותכף אני אגע בהם, אבל בטח ובטח הצגת הדברים הזו כפי שהייתה – אני חושבת שהיא חוטאת לעבודה העמוקה שאגב, אתה היית ממוביליה, אולי המוביל שלה בתוך ועדת החוץ והביטחון סביב הנושאים האלה, וחבל.

אני גם מוכרח לומר שאני רוצה להגיד משהו לזכותה של חברת הכנסת זנדברג, שאדוני היושב-ראש, למרות שאנחנו מורגלים גם בנאומים מסיעת מרצ וגם בנאומים שלה בפרט – באמת, כל הכבוד. את מצליחה פעם אחר פעם להדהים אותי מחדש. למשל, את מציירת לנו איזו תמונה כאילו יש איזה איום לאירוע שעתיד לבוא ואיש לא עושה כלום, ואיש לא יודע. ואני רק שואל: איפה אתם הייתם כשאנחנו אמרנו בצורה הכי ברורה שיהיו טילים על אזרחי ישראל מעזה, אם תהיה אותה התנתקות - -

תמר זנדברג (מרצ):

זה אתם עשיתם את ההתנתקות.

שר התיירות יריב לוין:

- - אם תהיה אותה עזיבה של גוש-קטיף וצפון השומרון?

תמר זנדברג (מרצ):

כן. ממשלת זהבה גלאון עשתה את ההתנתקות?

שר התיירות יריב לוין:

כאשר אמרנו את זה, אתם סיפרתם לנו על השלום שיבוא, והילדים בעזה שמחכים לשלום.

חברת הכנסת זנדברג, לצערי הרב, הילדים בעזה לא מחכים לשום שלום. הם מחונכים מגיל שלוש ולפעמים אפילו מגיל יותר קטן רק לדבר אחד: לשנוא אותנו, לרצוח בנו ולהעדיף את רעתנו על טובתם שלהם. זאת האמת, זה האויב שאנחנו מתמודדים אתו, וכדאי מאוד לראות את הדברים.

עכשיו אני אומר לאדוני היושב-ראש: בניגוד לכל הרושם שניסו לתת כאן, יש גם עובדות, והעובדות הן כאלה: 1. מבצע "צוק איתן" במבחן התוצאה היה מבצע מוצלח שהשיג הישגים גדולים, ואתה יודע את זה יותר טוב מכולם, אולי, חבר הכנסת חיים ילין.

אני חושב שההחלטה - - -

חיים ילין (יש עתיד):

איזה הישג, תגיד לי?

שר התיירות יריב לוין:

רבותי - - -

חיים ילין (יש עתיד):

איזה הישג?

שר התיירות יריב לוין:

העובדה שיש דוח על מנהרות נובעת רק מסיבה אחת – אתה יודע בדיוק מהי: העובדה שכל השאר, ובראש האיום הכי גדול, שהיווה 95% מהאיום, נושא הטילים, טופל בצורה הכי טובה שאפשר להעלות על הדעת. ואיך הוא טופל? לא מהשמים. משום שראש הממשלה הוא זה שהחליט להצטייד באלפי מיירטי "כיפת ברזל", יצר מערכת שבלמה את האיום המרכזי באופן מוחלט. ה"חמאס" ספג את המכה הקשה ביותר בתולדותיו. יש לנו מאז שנתיים – מהשקטות ביותר שהיו לנו אי-פעם. חוסלו אלף מחבלים, 5,000 תשתיות טרור. אגב, כל הניסיונות של ה"חמאס", גם בתחום המנהרות, לחדור ליישובים ולבצע פיגועים דרכן באזרחים, גם הם כמובן נכשלו, ניסיונות באמצעות רחפנים, באמצעות צוללות.

עכשיו אני אומר לך, חבר הכנסת חיים ילין, ואתה יודע את זה, יש היום בעוטף-עזה פריחה כמו שלא היה בה מעולם.

חיים ילין (יש עתיד):

נכון.

שר התיירות יריב לוין:

נכון?

חיים ילין (יש עתיד):

נכון.

שר התיירות יריב לוין:

יפה. הנה, אדוני היושב-ראש. אז כנראה המבצע - - -

איתן ברושי (המחנה הציוני):

יריב, בגלל הפריחה. בגלל הפריחה מביאים עגבניות עכשיו. מביאים עגבניות עכשיו בגלל הפריחה.

שר התיירות יריב לוין:

כנראה המבצע הזה הביא שקט עד כדי כך שיש לנו היום ביקוש לדירות שעולה על ההיצע, דבר שלא היה אף פעם.

חיים ילין (יש עתיד):

נכון, נכון.

שר התיירות יריב לוין:

אז כנראה המבצע הזה הצליח הרבה יותר ממה שמישהו כאן רוצה לתאר ביצירת השקט.

חיים ילין (יש עתיד):

לא, אלה התושבים וראשי המועצות ששמים בכיס הקטן את כל הממשלה. את זה תגיד, אנחנו שומעים - - -

שר התיירות יריב לוין:

הבנתי, הבנתי, הבנתי.

חיים ילין (יש עתיד):

את זה תגיד, אנחנו שומעים.

שר התיירות יריב לוין:

אגב, יש שם ראשי מועצות טובים מאוד, שאני מעריך אותם מאוד - -

חיים ילין (יש עתיד):

יופי, יופי.

שר התיירות יריב לוין:

- - ויש עבודה משותפת מצוינת בינם לבין הממשלה וכך מגיעים לתוצאות. אבל יש עובדה אחת – אנשים לא הולכים לגור איפה שיורים עליהם ואיפה שהם מרגישים מאוימים, והעובדה שיש שם ביקוש כפי שלא היה מעולם אומרת שתחושת הביטחון שם, ותחושת הביטחון של אזרחי ישראל ביחס למקום הזה, היא הכי טובה שהייתה אי-פעם. אלה עובדות ברורות, פשוטות, שאי-אפשר לברוח מהן.

אגב, אני יכול לומר לך יותר מזה – גם בנושא של המנהרות, הקבינט עודכן על האיום הזה פעמים אין-ספור. ראש הממשלה עצמו הגדיר אותו כאיום אסטרטגי. אני יכול לתת כאן כל מיני דוגמאות. למשל, ישיבה מ-12 בינואר 2014: הנושא של המנהור יוצר לנו בעיות קשות מאוד, גם של חטיפות, גם של חדירות לתוך יישובים, זה אחד מארבעת האיומים המרכזיים. ראש הממשלה מסכם ומנחה ב-16 בפברואר: נשקף איום ממשי ברצועת-עזה על מדינת ישראל, עשרות-אלפי לוחמים, אלפי רקטות מייצור עצמי, רשת ענפה של מנהרות. אני חושב שהתמונה הייתה ברורה. ההתמודדות אתה הייתה ההתמודדות שאפשר היה ביכולות שהיו לצה"ל אז.

ואני חושב שגם בעניין הזה צריך לומר דבר. אני שמעתי כאן הרבה – ושוב, חברי חבר הכנסת שלח, אני חושב שאנחנו גם ראינו את זה בזמן אמת – כתוב שהיו פערים בתמונת המודיעין, אני מוכרח לומר: אינני מכיר מצב שבו אין פערים בתמונת המודיעין. תמיד יש. הנה, מחייך חבר הכנסת פרי. זה טיבו של העניין. אני אומנם לא הגעתי לעמדות שבהן אתה היית אבל גם מהמקום הצנוע שאני הייתי בו במערך המודיעין – תמיד יש פערים. זה דינו של עולם המודיעין. השאלה היא האם עשית במשאבים שהיו לך את המקסימום כדי להגיע לתמונה הכי שלמה שיכולת להגיע, ונדמה לי שבעניין הזה אין ספק שנעשתה עבודה אדירה והיו הישגים לא מבוטלים.

וצריך גם לומר עוד דבר – שאם היו מושקעים הרבה יותר משאבים אולי היה יותר אבל אז זה היה בא על חשבון פערי מודיעין במקומות אחרים, או אולי על חשבון רווחה, או על חשבון דברים אחרים. כולם יודעים את זה. ולכן, אני חושב שגם הניסיון הזה להטיל איזו אחריות על גורמי המודיעין כאילו הם לא עשו את מה שמוטל עליהם, אני חושב שהוא ניסיון לא הוגן. בכלל, תרבות ה"חוכמת הבדיעבד" הזאת, של לשבת בחדר הממוזג בדיעבד ולנתח את האירועים אחרי שהם קרו ולהגיד מה היה צריך לעשות תוך כדי שהם קרו, לפני שהם קרו – לא חוכמה גדולה.

אני גם רוצה לומר עוד דבר: יש צורך לעשות שינויים באופן עבודת הקבינט. אין על זה ויכוח. לכן גם הוקמה ועדת עמידרור. אני מקווה שהיא תביא את מסקנותיה במהירות ואנחנו נוכל - - -

עפר שלח (יש עתיד):

הם כבר הגיעו, יריב, זה עלה בחדשות, הם הגיעו כבר לפני שלושה - - -

שר התיירות יריב לוין:

אני יודע, אני יודע, אבל כשהיא תביא אותן באופן כזה שהציבור גם יוכל לדעת אותן ואפשר יהיה גם ליישם לפחות את הדברים שבאמת יוכלו לתרום לעניין הזה. אבל, בסוף, חבר הכנסת שלח, הקבינט הוא סכום שריו ואם - - -

עפר שלח (יש עתיד):

לא, הוא האיש שעומד בראשו, הוא היחס של האיש שעומד בראשו.

שר התיירות יריב לוין:

כולל העומד בראשו. אבל אני חושב שאם שריו מפטפטים את עצמם לדעת, ולא לומדים את החומר ולא חושבים שהם צריכים ללמוד את החומר וכן הלאה, שום דוח ושום נהלים לא יעזרו. ואם האנשים רציניים, ולומדים את הדברים, ועושים ושואלים את השאלות, התוצאות תהיינה – ובוודאי קודם כול שומרים על הסודיות – התוצאות תהיינה כפי שהן צריכות להיות.

עוד דבר נוסף שאני מוכרח לומר, והוא חשוב, וכאן אני רוצה לומר לאזרחי ישראל באופן חד וברור ואחראי: כמו בכל אירוע, גם באירוע הזה יש דברים מצוינים – ונתתי דוגמה, התמודדות עם איום הטילים – ויש דברים שהתגלו בהם פערים. ואני יכול לומר שמאז המבצע, גם בצה"ל, וגם במשרד הביטחון ובכל גורם רלוונטי אחר, נלמדו לקחים. רובם כבר יושמו, חלקם מיושמים בימים אלה. רובם ככולם, אגב, בכלל אינם מופיעים בדוח, הדוח בכלל לא עוסק בהם. הדברים נעשים ביסודיות, באחריות. הם כמובן לא יכולים להיעשות באופן גלוי אלא נעשים בשקט, כפי שצריך להיות.

אני יכול לומר לאזרחי ישראל: אתם בידיים בטוחות עם ראש הממשלה, כפי שהיה במבצע "צוק איתן", כפי שהיה קודם לכן וכפי שהמצב מאז. תודה.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

אני מודה לשר המקשר יריב לוין.

אנחנו פותחים בדיון סיעתי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, המחנה הציוני, תהיה הדוברת הראשונה. אחריה – חברת הכנסת חנין זועבי, הרשימה המשותפת. עד שלוש דקות לרשות גברתי.

מרב מיכאלי (המחנה הציוני):

תודה רבה. אדוני, בדרך כלל תענוג לשמוע את חברי השר יריב לוין, שבדרך כלל מדבר באמת בצורה רציונלית, שקולה, בעברית טובה, בשפה אינטליגנטית, וכמו שהוא פתח ואמר, יש דברים שכדאי וצריך להעביר עליהם ביקורת, וצריך לדבר עליהם בכובד ראש ולהסתכל עליהם אחורה. אבל זה באופן עקרוני בלבד. באופן מעשי וענייני, כשהגענו לדבר, כשאתה הגעת לדבר, על דוח המבקר, אז בעצם, במילים יפות – צריך לתת לך את זה – במילים יפות בעצם ביטלת את כל מה שנאמר פה לפניך וחזרת לאמירה השחוקה, שתיים בעצם. אחת: זה לא לגופו של עניין, זה לגופו של אדם. לא נכון. אתה הקשבת, הקשבת, אני יודעת שאתה מקשיב, הנאומים שנאמרו, שנישאו כאן, ציטטו התרחשויות שלמות מתוך דוח המבקר, דברים שקרו במהלך המבצע ודובר לגמרי לגופו של עניין. זה שיש אדם שעומד בראש הפירמידה ויש לו אחריות – נו, בשביל זה הוא אמור לעמוד בראש הפירמידה ובשביל זה הוא גם עושה מאמצים גדולים להישאר בראש הפירמידה, ואתה יודע, זכותו הלגיטימית, אבל מה לעשות, זה בא עם הטריטוריה.

אבל האמירה שמטרידה אותי יותר היא האמירה הזאת, הקלישאה הזאת, של השקט שהיה, שלא היה כמו מאז המבצע הזה. אתה יודע מתי שמענו את זה פעם אחרונה, חברי השר יריב לוין? אחרי "עמוד ענן". אח, איזה שקט נהדר היה לנו אחרי "עמוד ענן", איזה יופי, זה היה פשוט יוצא מן הכלל. וראו איזה פלא, כמה מעט זמן עבר עד שחזרנו לעוד סבב, ואיזה סבב דמים נוראי, וכמה ברור – וכבר אנחנו שומעות ושומעים את הקולות שעולים, אם ממרחבי הביטחון ואם מהמרחבים הפוליטיים של הסיבוב הבא. ואין סיבה שלא יהיה הסיבוב הבא משום ששום דבר במציאות לא השתנה באופן שימנע את הסיבוב הבא. הדבר הזה שאנחנו כבר – אתה יודע, אני מרגישה בעצמי שזו קלישאה להגיד אותו, המעשה המדיני, המעשה המדיני שאיננו לא לגבי רצועת-עזה, לא לגבי הגדה המערבית, לא לגבי האזור. ראש הממשלה נתניהו כל כך אוהב לדבר על האופציה האזורית, מדי פעם כשזה מסתייע, עכשיו הוא גם אוהב לדבר על האופציה של עזה תחילה, אבל זה הכול נאמר ואז באמת לא קורה עם זה כלום.

יש לי בסך הכול 27 שניות להגיד, ואני אגיד את הדבר, שאני מרגישה לפעמים כקאטו הזקן, ואני אחת מהקטואים הזקנים הרבים שאומרים ואומרות: בפני מדינת ישראל מונחת מזה 12 שנה יוזמת השלום של הליגה הערבית. מעולם לא היה צריך לקבל אותה as is, כמו שהיא, אבל היא הייתה ועודנה צריכה להיות בסיס למשא-ומתן שיביא הסדר אזורי שיעשה את ישראל יותר בטוחה, יותר שקטה ויותר משגשגת מכל מבצע צבאי שהוא.

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת חנין זועבי, בבקשה, ואחריה – חבר הכנסת חיים ילין.

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, מה בדיוק בוחן מבקר המדינה במלחמה על עזה? מה הוא מחפש? האם היה מחדל? ובואו נשאל: מחדל של מה? רציחתם של 2,200 פלסטינים זה מחדל? רציחתם של 500 ילדים בעזה זה מחדל? המצור על עזה - -

ענת ברקו (הליכוד):

- - -

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

- - לפני המלחמה - -

ענת ברקו (הליכוד):

למה שלא - - -

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

- - המצור על עזה הוא מחדל?

ענת ברקו (הליכוד):

רציחתם. לא השתמשו - - -

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

חיילים שמשתעשעים בירי - -

ענת ברקו (הליכוד):

לא השתמשו בילדים - - - חי - -

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

- - בעזה, זה מחדל?

ענת ברקו (הליכוד):

- - אז זה יפתור את הבעיה ולא יירו טילים.

חנין זועבי (הרשימה המשותפת):

לשטח שכונות, ממש - -

ענת ברקו (הליכוד):

לא יירו - - -

משוב א- א+