מליאת הכנסת

מליאת הכנסת היא הגוף המרכזי ובעל הסמכות העליונה של הכנסת. החלטותיה של הכנסת מתקבלות באמצעות ההצבעות במליאה, המורכבת מ-120 חברי הכנסת. במליאה מועלות הצעות חוק, הצעות לסדר-היום, שאילתות לשרי הממשלה והצעות להביע אי-אמון בממשלה, ומתקיימים בה דיונים במגוון נושאים המשקפים את האירועים הפוליטיים, הביטחוניים, החברתיים והכלכליים המתרחשים במדינה. לא דרושה נוכחות כל חברי הכנסת כדי לקיים את פעולותיה. ההחלטות מתקבלות במליאת הכנסת בהצבעת רוב הנוכחים, אלא אם כן נקבע בחוק שיש צורך ברוב גדול יותר.

נשיאות הכנסת, שחברים בה יושב-ראש הכנסת וסגניו, קובעת את סדר-היום של הכנסת. הממשלה מציעה חלק גדול מסדר-היום של ישיבות הכנסת. ישיבה אחת בשבוע מוקדשת לדיון בהצעות לסדר-היום שמעלים חברי הכנסת ולדיון מוקדם בהצעות חוק שמגישים חברי כנסת יחידים או קבוצות של חברי הכנסת.

ישיבות קרובות

  • אין

ישיבות מהן טרם פורסם פרוטוקול

ישיבות אחרונות

0 פרוטוקולים שטרם פורסמו
משוב א- א+