בדף זה ניתן לראות את נתוני המפלגות בהתאם לדברים אשר עשו בפועל, כלי המאפשר לראות גם כיצד המפלגה מבצעת את ההצהרות שהצהירה במצע שלה.
משוב א- א+