קדימה בכנסת ה־18

(באופוזיציה)

אג'נדות

משוב א- א+