סעיד אלחרומי

סעיד אלחרומי

הרשימה המשותפת (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

משוב א- א+