יהודה יהושע גליק

יהודה יהושע גליק

הליכוד (בקואליציה)

חבר כנסת בקואליציה

ועדות: הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול (נוכחות: 18%) | הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי (נוכחות: 0%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+