יגאל גואטה

יגאל גואטה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-24/01/2016 עד 19/09/2017

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017 עד 19/09/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016 עד 16/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 16/11/2016

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/02/2016 עד 19/09/2017

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/01/2016 עד 19/09/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/01/2016 עד 16/11/2016

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/01/2016 עד 16/11/2016

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/01/2016 עד 16/11/2016

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/01/2016 עד 16/11/2016

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/01/2016 עד 16/11/2016

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 19/09/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים