אמיר אוחנה

אמיר אוחנה

הליכוד (בקואליציה)

חבר כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 35%) * | ועדת הכנסת (נוכחות: 25%) | ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 5%)

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+