יעל כהן פארן

יעל כהן פארן

המחנה הציוני (באופוזיציה)

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת המדע והטכנולוגיה (נוכחות: 18%) | ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 2%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+