יעל כהן פארן

יעל כהן פארן

המחנה הציוני (באופוזיציה)

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת המדע והטכנולוגיה (נוכחות: 34%) | ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 22%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+