יעל כהן פארן

יעל כהן פארן

המחנה הציוני (באופוזיציה)

חברת כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת המדע והטכנולוגיה (נוכחות: 28%) | ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 23%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+