עודד פורר

עודד פורר

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ04/09/2015

  ישראל ביתנו

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ21/10/2015 עד 08/06/2016

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/10/2015 עד 23/05/2016

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/10/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ25/01/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/05/2016

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/05/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/02/2017

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ29/05/2017

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ29/05/2017

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ29/05/2017

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/06/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח עבודת נשים (תיקון- תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) (פ/3473), הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/06/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ12/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין תקנות בנושא הוועדה לבחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/11/2017

  ועדת המשנה לספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/11/2017

  ועדת המשנה לספורט

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ13/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת לזכויות הילד ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים