שרן השכל

שרן השכל

הליכוד (בקואליציה)

חברת כנסת בקואליציה

ועדות: הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול (נוכחות: 20%) | הוועדה המיוחדת לפניות הציבור (נוכחות: 1%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+