נורית קורן

נורית קורן

הליכוד (בקואליציה)

חברת כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 20%) | ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 18%) | ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (נוכחות: 18%) | ועדת הכלכלה (נוכחות: 17%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+