נורית קורן

נורית קורן

הליכוד (בקואליציה)

חברת כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת החינוך, התרבות והספורט (נוכחות: 22%) | ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 21%) | ועדת הכלכלה (נוכחות: 19%) | ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (נוכחות: 19%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+