דניאל עטר

דניאל עטר

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 25/11/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900), הצ"ח הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (הוראת שעה) (פ/5388) והצ"ח עבודת נשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/07/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לבחינת בעיית העובדים הזרים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  ועדת המשנה לנושא ביטחון פנים – חסויה

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 25/11/2015

  המחנה הציוני

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים