רחל עזריה

רחל עזריה

כולנו (בקואליציה)

חברת כנסת בקואליציה

ועדות: ועדת הכספים (נוכחות: 43%) | ועדת האתיקה (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+