איימן עודה

איימן עודה

הרשימה המשותפת (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות:

הרשעות: התראה או נזיפה מועדת האתיקה (מרץ 21, 2016)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+