אוסאמה סעדי

אוסאמה סעדי

הרשימה המשותפת (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 49%) | הוועדה לענייני ביקורת המדינה (נוכחות: 14%) | הוועדה המיוחדת לפניות הציבור (נוכחות: 9%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+