קסניה סבטלובה

קסניה סבטלובה

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  המחנה הציוני

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ08/06/2015

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס' 6) (פטור מבחינות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לתכנון לאומי

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים