איילת נחמיאס ורבין

איילת נחמיאס ורבין

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  המחנה הציוני

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ08/06/2015

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/07/2015 עד 17/07/2017

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ07/07/2015 עד 08/07/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ29/07/2015

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/02/2016

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ16/03/2015

  ועדת המשנה לעניין ייצוג הכנסת בטקסי זיכרון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ16/03/2015

  ועדת המשנה לעניין ייצוג הכנסת בטקסי זיכרון

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/03/2016

  ועדת המשנה לנושא תשתיות התעופה האזרחית בישראל, הבין-לאומית והפנים-ארצית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/12/2015

  ועדת המשנה לבטיחות בדרכים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/07/2015

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/03/2017

  ועדת המשנה לבחינת התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים בהעמדת אשראי ללווים מסוימים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/03/2017

  ועדת המשנה לבחינת התנהלות הבנקים והגופים המוסדיים בהעמדת אשראי ללווים מסוימים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ25/04/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ04/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ05/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (מבוטלת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/07/2017 עד 24/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (מבוטלת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/10/2017

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ23/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים יעודיים), התשע"ח-2017 (פ/4143/20)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ13/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת לזכויות הילד ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק י"א (רשויות תחבורה מטרופולויניות), מתוך הצ"ח התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/03/2018

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/03/2018

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים