אלי כהן

אלי כהן

כולנו (בקואליציה)

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

ועדות: הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות), בהצ"ח בעניין תקופת לידה והורות ובהצ"ח התכנון והבנייה (תיקון-דיור בהישג יד) (פ/3029) (נוכחות: 91%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+