חיים ילין

חיים ילין

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  יש עתיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/06/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/07/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח עבודת נשים (תיקון- תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) (פ/3473), הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ16/02/2016

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ22/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/06/2016

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/06/2016

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ02/08/2016 עד 22/11/2017

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ17/05/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ29/05/2017

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ05/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/07/2017 עד 31/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ14/03/2017 עד 05/07/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ27/11/2017

  ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ27/11/2017

  ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה20 מ14/03/2017 עד 20/06/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/06/2017 עד 30/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ30/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים