אורן אסף חזן

אורן אסף חזן

הליכוד (בקואליציה)

חבר כנסת בקואליציה

ועדות: ועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015 (נוכחות: 33%) | ועדת הכספים (נוכחות: 10%) | ועדת החוץ והביטחון (נוכחות: 7%) * | ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 0%)

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

הרשעות: סנקציה מועדת האתיקה (דצמ' 2, 2015)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+