ניסן סלומינסקי

ניסן סלומינסקי

הבית היהודי (בקואליציה) |סיעות קודמות +

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

ועדות: ועדת החוקה, חוק ומשפט (נוכחות: 70%) | ועדת הכספים (נוכחות: 1%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מסמכי ממ"מ

משוב א- א+