איתן ברושי

איתן ברושי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015 עד 22/10/2017

  ועדת המשנה לספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 23/10/2017

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים