איתן ברושי

איתן ברושי

המחנה הציוני (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: הוועדה לענייני ביקורת המדינה (נוכחות: 22%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+