איל בן-ראובן

איל בן-ראובן

המחנה הציוני (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: הוועדה לענייני ביקורת המדינה (נוכחות: 17%) | ועדת האתיקה (נוכחות: 0%) *

* אזהרה: מידע נוכחות עבור ועדה זו אינו מסופק על ידי הכנסת

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+