איל בן-ראובן

איל בן-ראובן

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  המחנה הציוני

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ09/06/2015

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ08/06/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ18/06/2015

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/06/2015 עד 31/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/06/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ06/09/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/10/2017 עד 26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/10/2017

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/10/2017

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/10/2017

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים