זוהיר בהלול

זוהיר בהלול

המחנה הציוני (באופוזיציה)

חבר כנסת באופוזיציה

ועדות: ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 22%) | הוועדה המיוחדת לפניות הציבור (נוכחות: 4%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+