זוהיר בהלול

זוהיר בהלול

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/10/2018

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 18/10/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - תשלום לחברי ועדות קלפי), התשע"ח-2018 (פ/5476/20)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/02/2018 עד 18/10/2018

  ועדת המשנה למגזר הבדואי בדרום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/01/2018 עד 18/10/2018

  ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 18/10/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 18/10/2018

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/10/2018

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2015 עד 18/10/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע–2009

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים