דוד אמסלם

דוד אמסלם

הליכוד (בקואליציה)

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

ועדות: ועדת הפנים והגנת הסביבה (נוכחות: 87%) | ועדת הכנסת (נוכחות: 12%)

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

משוב א- א+